Đền Bạch Mã  xưa là một trong tứ Trấn của kinh thành Thăng Long ( Tứ trấn thăng long xưa gồm có bốn ngôi đền: Đền Quán Thánh; Đền Kim Liên; Đền Voi Phục; Đền Bạch Mã). Là một trong những ngôi đền rất thiêng nằm ở 76 phố Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đền thờ chính là thần thành hoàng.
Gian thờ việt hoàn thiện dự án đồ thờ cung mẫu Đền Bạch Mã 
Làm mới 5 gian đồ thờ đầy đủ gồm: 05 bức Hoành phi, 02 đôi câu đối, 05 bộ cửa võng thờ,05 Hương án thờ 
Thời gian thi công: Tháng 3 năm 2020
Hoàn thiện dự án: Tháng 9 năm 2020
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
gian tho viet hoan thien du an Huong an tho trien cai mai tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Hương án thờ triện cài mai tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien du an Huong an tho trien cai mai tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Hương án thờ triện cài mai tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien du an Bo hoanh phi cau doi tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Bộ hoành phi câu đối thờ tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an Huong an tho mai dieu tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Hương án thờ mai điểu tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an Huong an tho mai dieu tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Hương án thờ mai điểu tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an bo cua vong mai dieu tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Bộ cửa võng mai điểu tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an Huong an tho tu linh tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Hương án thờ tứ linh tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an Huong an tho tu linh tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Hương án thờ tứ linh tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an bo cua vong tu linh tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Bộ cửa võng tứ linh tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an bo cua vong tu linh tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Bộ cửa võng tứ linh tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an Huong an tho tu linh hoa tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Hương án thờ tứ linh hóa tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an Huong an tho tu linh hoa tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Hương án thờ tứ linh hóa tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an bo cua vong tu linh hoa tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Bộ cửa võng tứ linh hóa tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien di an bo cua vong tu linh hoa dai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Bộ cửa võng tứ linh hóa tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien du an Bo hoanh phi cau doi tai den bach ma , hang buom, ha noigian tho viet hoan thien du an Bo hoanh phi cau doi tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Bộ hoành phi câu đối thờ tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
gian tho viet hoan thien du an Bo hoanh phi cau doi tai den bach ma , hang buom, ha noi
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Bộ hoành phi câu đối thờ tại đền bạch mã – hàng buồm, hà nội
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện
du an do tho hoanh phi cai doi, cua vong, huong an tho den bach ma gian tho viet hoan thien
Dự án đồ thờ hoành phi câu đối, cửa võng, Hương án thờ đền bạch mã Gian thờ việt hoàn thiện

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0973663197