Xưởng làm đồ thờ – Gian Thờ Việt giới thiệu Công trình Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội.

Tô lý sửa chữa đồ thờ tượng phật là một việt hết sức cần thiết. trải qua thời gian các sản phẩm đồ thờ hay tượng phật tại các đình, chùa đền to phủ lớn, hay các bản điện sẽ xảy ra các hiện tượng như ám khói, lớp sơn bong tróc, mục nát. vì vậy việc bảo dưỡng sửa chữa, sơn lại là một việc đặc biệt các thầy, từ đình cần hết sức quan tâm.

Làm mới Khám thờ Mẫu, Khám cậu, khám Trần Chiều, Sơn Trang
Thời gian thi công: Tháng 9 năm 2020
Hoàn thiện dự án: Tháng 12 năm 2020
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội
Gian tho viet to ly, sua chua. lam moi kham tho tuong phat ban dien thay truong , tay ho. ha noi
Gian Thờ việt Tô lý, sửa chữa, làm mới khám thờ tượng bản điện thầy trường – Tây Hồ, Hà nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0973663197