Gian thờ việt hoàn thiện dự án đồ thờ Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Làm mới đồ thờ đầy đủ gồm: 02 bức Hoành phi, 08 đôi câu đối, 05 bộ cửa võng thờ,01 bộ Cửa võng trương nhĩ, 5 Bức Cuốn thư, 01 Bàn Hầu, 01 Ghế hầu, 01 bộ Bát bửu, 01 Hạc Thờ cùng nhiều đồ thờ cúng khác
Thời gian thi công: Tháng 1 năm 2016
Hoàn thiện dự án: Tháng 9 năm 2016
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh
Gian tho viet hoan thien du an den tho nha cau quan quang ninh
Gian thờ việt hoàn thiện dự án Đền thờ nhà cậu Quân – Quảng Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0973663197