Gian thờ việt hoàn thiện Bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Làm mới đồ thờ đầy đủ gồm: 01 bức Hoành phi, 02 đôi câu đối, 01 bộ cửa võng thờ,cùng nhiều đồ thờ cúng khác
Thời gian thi công: Tháng 8 năm 2017
Hoàn thiện dự án: Tháng 11 năm 2017

Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn
Gian tho viet hoan thien bo cua vong va hoanh phi cau doi gia tien nha bac phuc lang son
Gian thờ việt hoàn thiện bộ cửa võng và hoành phi câu đối gia tiên nhà Bác phúc- Lạng sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0973663197