Gian thờ việt hoàn thiện dự án đồ thờ nhà thờ họ Bùi – Hải Dương
Làm mới đồ thờ đầy đủ gồm: 02 bức Hoành phi, 02 đôi câu đối, 03 bộ cửa võng thờ, 02 Hương Án Thờ, 04 Bức cuốn thư cùng nhiều đồ thờ cúng khác
Thời gian thi công: Tháng 4 năm 2018
Hoàn thiện dự án: Tháng 10 năm 2018
Gian tho viet hoan thien do tho tai nha tho ho Bui hai duong
Gian thờ việt hoàn thiện đồ thờ tại nhà thờ họ Bùi – Hải Dương
Gian tho viet hoan thien do tho tai nha tho ho Bui hai duong
Gian thờ việt hoàn thiện đồ thờ tại nhà thờ họ Bùi – Hải Dương
Gian tho viet hoan thien do tho tai nha tho ho Bui hai duong
Gian thờ việt hoàn thiện đồ thờ tại nhà thờ họ Bùi – Hải Dương
Gian tho viet hoan thien do tho tai nha tho ho Bui hai duong
Gian thờ việt hoàn thiện đồ thờ tại nhà thờ họ Bùi – Hải Dương
Gian tho viet hoan thien do tho tai nha tho ho Bui hai duong
Gian thờ việt hoàn thiện đồ thờ tại nhà thờ họ Bùi – Hải Dương
Gian tho viet hoan thien do tho tai nha tho ho Bui hai duong
Gian thờ việt hoàn thiện đồ thờ tại nhà thờ họ Bùi – Hải Dương
Gian tho viet hoan thien do tho tai nha tho ho Bui hai duong
Gian thờ việt hoàn thiện đồ thờ tại nhà thờ họ Bùi – Hải Dương
Gian tho viet hoan thien do tho tai nha tho ho Bui hai duong
Gian thờ việt hoàn thiện đồ thờ tại nhà thờ họ Bùi – Hải Dương
Gian tho viet hoan thien do tho tai nha tho ho Bui hai duong
Gian thờ việt hoàn thiện đồ thờ tại nhà thờ họ Bùi – Hải Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0973663197