Quan Giám Sát

Là vị quan lớn đứng hàng thứ 2 trong hàng Ngũ vị tôn ông quan giám sát đứng sau quan lớn đệ nhất và trước quan đệ tam, quan đệ tứquan đệ ngũ

Quan lớn đệ nhị còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát hay quan giám sát

Có tước phong: Nhạc thần đại vương – Đô đài giám sát – Đệ nhị thượng ngàn giám sát đại vương thượng đẳng tối linh thần.

Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn vốn là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình, được giao quyền giám sát quản cai Sơn Lâm, Thượng Ngàn. Ông giáng thế ban phúc cho dân, khi dân chúng bị hạn hán, cầu Ông thì lập tức có mưa thuận gió hòa.

Quan lớn đệ nhị là một trong ba vị quan lớn rất hay về ngự đồng. Khi ngự đồng, ông mặc áo xanh thêu rồng, hổ phù

quan giam sat tai gian tho viet
Quan giám sát đẹp tại Gian thờ việt

Đền thờ Quan Giám Sát

Đền thờ chính Quan Giám sát  tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn và  một ngôi đền khác là Đền Quan giám sát đệ nhị  tại Phố Cát, Thanh Hóa

Ngày tiệc chính trong năm của quan lớn đệ nhị

Vào Ngày 10/11 âm lịch hàng năm được lấy là ngày tiệc chính của quan đệ nhị thượng ngàn

Bản văn quan đệ nhị

Trong khi quan ngự văn quan đệ nhị hát rằng:

“Nhác trông lên tòa vàng san sát

Không đâu bằng Phố Cát, Đồi Ngang”

Hay để ca ngợi tài trí của Quan Giám Sát, văn hát rằng:

“Phép quan giá vũ đằng vân

Khắp muôn công tử xa gần làm tôi

Trời làm đại hạn nắng nôi

Kiều quan đảo vũ một thôi giờ Dần

Lệnh sai Hà Bá, Thủy Thần

Tự nhiên dâng nước xoay vần mưa sa”

Hay khi nói về điển tích của ông cũng có văn rằng:

“Năm Bính Dần mồng mười tháng một

Thái Hậu bà sinh giáng tôn quan”

Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít tại Gian Thờ Việt

Thỉnh mời Hoàng đế tinh quân
Hiệu ông đệ nhị thiên đình giáng sinh
Vốn xưa ông tại thiên đình
Đêm ngày chầu chực ở trong lâu đài

Số sinh số tử trên đời
Một tay biên chép chẳng sai số nào
Bách quan văn vũ nội tào
Khi ra bệ ngọc khi vào toà trương

Thông minh chính trực mọi đường
Kiên hào đỉnh túc chẳng nhường một ai
Thiên tào đệ nhị thứ hai
Thông tri tam giới mọi nơi xa gần

Phép ông hành vũ hành phong
Đâu đâu cũng đều phục tình làm tôi
Trời làm đại hạn nắng lôi
Cầu ông đảo vũ một thôi dần dần

Ông sai hà bá thuỷ thần
Tự nhiên nổi trận đùng đùng mưa sa
Điều hoà thiên hạ xướng ca
Nam nữ trẻ già sợ phép tôn quan

Lệnh truyền sai xuống thuỷ cung
Tự nhiên mưa gió mênh mông đồn điền
Hợp hoà thiên hạ dưới trên
Bờ nào bờ ấy nước chan đầy bờ

Dù ai đi sớm về khuya
Phong điều vũ thuận thái hoà nghỉ ngơi
Có phen thong thả ngồi chơi
Tuyển người số mực chép người số son

Vua cha nghe hết nguồn cơn
Ai làm nấy chịu chẳng còn có oan
Sai xuống hạ giới làm quan
Sinh vào quý tộc hiền lương đức lành

Vừa năm ất dậu thai sinh
Mồng ba tháng một đã sinh ra người
Tuổi vừa ba bốn đi chơi
Văn thi phú lục mọi tài khôn ngoan

Song đường mừng rỡ yêu thương
Rằng nhà có phúc kẻ thương người vì
Chẳng ngờ Thượng Đế đến kì
Mồng ba tháng một,một khi giờ dần

Sắc sai hà bá thuỷ thần
Quần thiên đón rước chẳng nhầm một ai
Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời
Nhị thập bát tú mọi nơi trương toà

Đều thời vâng lệnh vua cha
Rước quan đệ nhị trên toà thượng thiên
Song đường thương nhớ chẳng yên
Sao ông nỡ để mối phiền dương gian

Sinh thành dưỡng dục núi non
Lấy ai khuya sớm thần hôn cho đành
Vốn xưa ông ở thiên đình
Con vua Thượng Đế giáng thần dương gian

Dù ai có lệnh kêu van
Khấn ông đệ nhị thọ khang yên lành
Thiên tư chính trực thông minh
Giáng Đền giáng phủ anh linh muôn phần

Chữ rằng Thánh giáng lưu ân
Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường

Phú :

Nhác trông lên tòa vàng san sát,
Không đâu bằng Phố Cát Đồi Ngang.

Đá lô xô nước chảy làn làn,
Điều một thú cỏ hoa như vẽ.

Nhạn chiều hôm bay về lẻ tẻ,
Trên sườn non chim sẻ ríu ran.

Nuớc dưới khe tung tính tiếng đàn,
Trên đỉnh núi tùng reo điểm trống.

Có thơ rằng:

Ngần ngật Sòng Sơn kiêu dị lộc
Thanh thanh tri thủy chiếu trần tâm
Sơn tri cao hệ thủy chí thâm
Đây thực chốn non nhân nước trí.

Thượng phong tri thủy địa cốc lâm san
Nam thiên tri đệ nhất đền quan
Cảnh lạc thú thượng ngàn sơn cước

Thông minh chính trực,giúp nước phù đời
Quyền sơn lâm cai khắp mọi nơi
Vâng ngọc chỉ giáng thần Nam Việt

Anh hùng hào kiệt,độ khắp vạn dân
Sắc gia ban :Thượng đẳng tôn thần
Quyền giám sát,kiêm tri phủ viện
Nghe văn thỉnh luyện,giá ngự từ trung
Chữ “Sở cầu hữu cảm tất thông”
Hộ đệ tử đồng gia thời phú quý

tuong ngu vi ton ong son gia co dep tai gian tho viet
Tượng ngũ vị tôn ông sơn giả cổ đẹp tại gian thờ việt

Văn quan đệ nhị

Nhác trông lên biển đề choi chói
Dưới sân rồng nhang khói long lanh
Muôn hoa đua nhị trên cành
Sơn trang quan giám yến quỳnh bẻ bai

Quản tam giới quyền cai giám sát
Nương càn khôn lăng quát trong tay
Khâm thừa đế lệnh xưa nay
Quyền quan giám sát chức dày thiên cung

Sổ hội đồng một tay nắm giữ
Số trần gian sinh tử sót ai
Có phen ngự cảnh bồng lai
Rút dây tội phước cân người tội công

Có phen tới sân rồng chầu chực
Tấu đối xong nhật khắc tăng du
Có phen đằng giá Vân Cù
Mưa tuôn khói toả sấm ù dậy vang

Họp bàn loan đình Thần ca tụng
Chén rượu quỳnh Quan chú Quan anh
Cửa đền gió mát trăng thanh
Đàn ca sáo thổi dạo quanh trước lầu

Có phen ra tiếp hầu Lưu Quí
Ván cờ Tiên đấu trí một hai
Có phen thắng cảnh đua tài
Cờ Tiên một đấu thơ vài trăm thiên

Thơ Lý Bạch cờ tiên dám ví
Rượu lưu ly tửu thí coi chi
Ngắm xem hoa cúc hoa quỳ
Hoa lan hoa huệ tứ kì bách hoa

Vượn thượng uyển trăm hoa đua nở
Thú chơi hoa phải biết mùi hoa
Hoa lan hoa huệ hoa trà
So sánh có mai hoa là đệ nhất

Đã đẹp lại thơm hương cũng ngát
Màu trong so ngọc trản nào thua
Mặn mà mọi vẻ mọi ưa
Bách hoa đua nở bốn mùa ngát hương

Vang tiếng trống bốn phương sấm động
Cửa thiên môn lồng lộng uy quang
Đức ông chính ngự ngai vàng
Kiêm tri tam giới,Ngọc Hoàng sắc phong

Ban hiệu vị Quận Công Giám Sát
Quyền quản cai Phố Cát Đồi Ngang
Võ thời ví với Đức Quan
Văn thời sánh ví Mạnh Nhan thay là

Giáng sinh ngày mồng ba tháng một
Trung thiên thời chính ngọ xuất thân
Thung huyên mừng rỡ muôn phần
Sinh ra là đấng trung thần trượng phu

Tài văn võ cơ đồ bất nhị
Thượng đẳng thần Đệ nhị tôn quan
Dù ai hữu sự kêu van
Khấn Quan Đệ Nhị thọ khang yên lành

Nén nhang thơm tâm thành khấu thủ
Ứng pháp mầu đảo vũ thu vân
Chữ rằng thánh giáng lưu ân
Tôn Quan lưu phúc thiên xuân thọ trường

tuong ngu vi ton ong tai gian tho viet
Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít tại Gian Thờ Việt

Văn quan lớn đệ nhị thượng ngàn

Sơn tiêu sơn động sơn trang
Đền thờ quan giám sát thượng ngàn tối linh
Muôn hoa đua nhị trên cành
Bộ nàng tha thướt yến quỳnh bẻ bai

Thượng ngàn giám sát quyền cai
Thông tri tam giới khâm sai đại thần
Có phen giá vũ đằng vân
Bát muôn công tử xa gần làm tôi

Trời làm đại hạn nắng nôi
Kiều quan đảo vũ một thôi giờ dần
Lệnh sai hà bá thuỷ thần
Tự nhiên dâng nước xoáy vần mưa sa

Điều thời thiên hạ xướng ca
Phong điều vũ thuận thái hoà thảnh thơi
Có phen thong thả ngự chơi
Tuyển người số mực chép người số son

Vua cha nghe hết nguồn cơn
Ai làm nấy chịu chẳng còn có oan
Lệnh truyền giáng hạ làm quan
Sinh vào quý tộc hiền lương đức lành

Vừa năm ất dậu thai sinh
Mồng ba tháng một đã sinh ra người
Tuổi vừa ba bốn đi chơi
Văn thi phú lục mọi tài khôn ngoan

Song đường mừng rỡ yêu thương
Rằng nhà có phúc kẻ thương người vì
Chẳng ngờ Thượng Đế đến kì
Mồng ba tháng một,một khi giờ dần

Sắc sai hà bá thuỷ thần
Quần tiên đón rước chẳng nhầm một ai
Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời
Nhị thập bát tú mọi nơi trương toà

Đều thời vâng lệnh vua cha
Rước quan đệ nhị lên toà thượng thiên
Song đường thương nhớ chẳng yên
Sao ông nỡ để mối phiền dương gian

Sinh thành dưỡng dục núi non
Lấy ai khuya sớm thần hôn cho đành
Vốn xưa ông ở thiên đình
Con vua Thượng Đế giáng thần dương gian

Dù ai có lệnh kêu van
Khấn ông đệ nhị thọ khang yên lành
Thiên tư chính trực thông minh
Giáng Đền giáng phủ anh linh muôn phần

Chữ rằng Thánh giáng lưu ân
Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường​

Hình ảnh quan giám sát tại xưởng gian thờ việt

tuong ngu vi ton ong tai gian tho viet
Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít tại Gian Thờ Việt
tuong ngu vi ton quan tai gian tho viet
Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít tại Gian Thờ Việt
tuong ngu vi ton ong tai gian tho viet
Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít tại Gian Thờ Việt

tuong ngu vi ton quan tai gian tho viet
Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít tại Gian Thờ Việt

Nguồn Internet

Khuyến mại mùa dịch năm 2021: giảm giá 50% cho 10 khách hàng đầu tiên đặt tượng quan giám sát

Từ 6.400.000đ xuống còn 3.200.000đ

Tặng ngay 1 giá đũa thờ tâm linh trị giá 200.000đ

 Hãy nhanh tay nhấc máy liên hệ Gian thờ việt đặt hàng

Nghệ nhân: Đăng Văn Liêm

Sđt: 0902.110.790 –  0973.663.197

Gmail: liemanh90@gmail.com

Facebook: Gian thờ việt

Lưu ý: Giá đặt hàng khuyến mãi chỉ áp dụng đến hết tháng 1/2022

Ngoài ra, khi đặt tượng quan đệ nhị thượng ngàn bạn sẽ còn được ưu tiên giảm giá khi đặt các sản phẩm tượng Ngũ vị tôn quan hay các sản phẩm tượng thờ tam tứ phủ khác

 

Bàn hầu, Ghế hầu, Sập Hầu Đồng

Sập hầu sơn son thếp vàng

Bàn hầu, Ghế hầu, Sập Hầu Đồng

Sập hầu sơn son thếp vàng đẹp

Bàn hầu, Ghế hầu, Sập Hầu Đồng

Mẫu sập hầu đồng đẹp

Bộ Cửa Võng gỗ thờ gia tiên

Bộ cửa võng tứ linh 

Bộ Cửa Võng gỗ thờ gia tiên

Bộ cửa võng tứ linh hóa 

Bộ Cửa Võng gỗ thờ gia tiên

Bộ cửa võng mai điểu 

Bộ Cửa Võng gỗ thờ gia tiên

Bộ cửa võng thờ gia tiên giả cổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0973663197