Tiệc tứ phủ

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam là việc tôn thờ mẫu tam phủ, tứ phủ xuất hiện khá phổ biến và có nguồn gốc lịch sử và xã hội . Những đệ tử theo đạo mẫu thường lưu tâm tới các ngày tiệc thánh. Sau đây hãy cùng Gian thờ việt tìm hiểu thêm về các ngày tiệc tiêu biểu của Tứ phủ công đồng nhé.

Thiet ke 3d dien tho tu gia dep tại gian tho viet
Hệ thống thần linh trong đạo mẫu việt nam

Tháng tiệc tứ phủ

Trọng đạo mẫu ngoài việc nhớ các ngày tiệc tứ phủ các con nhang đệ tử nào cũng đều háo hững mỗi khi đến tháng tiệc tứ phủ. Tháng 8 tiệc cha, tháng 3 tiệc mẹ. Đây cũng là câu nói khắc sau trong mỗi đệ tử, ai ai cũng nhớ và đây chính là tháng tiệc tứ phủ chính

Các ngày tiệc tứ phủ có ý nghĩa gì

Tiệc tứ phủ có thể coi là ngày kỷ niệm, tưởng nhớ về một vị Thánh. Đây có thể là ngày Thánh hiển linh cứu giúp dân lành trong vùng, cũng có thể là ngày thánh giáng sinh nơi trần thế hoặc là ngày thành từ nhân gian về trời. Ngày nay, người ta quan niệm rằng, trong ngày tiệc vị Thánh ấy sẽ hiển linh và ban phát tài lộc cho những con nhang đệ tử đến khấn vái. Vì thế mà những ngày này có thể coi là ngày dâng lễ và cầu khấn linh thiêng nhất trong năm, mọi điều cầu khấn sẽ được linh ứng.

Không chỉ có vậy, trong ngày ngày, dân chúng trong vùng còn tổ chức những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, có thể coi là bản sắc riêng của vùng miền đó, đặc biệt, trong lễ tiệc sẽ diễn ra nghi thức hầu đồng quan trọng bậc nhất và là đặc trưng của đạo Mẫu. Vì vậy mà du khách dâng lễ vào những ngày này tại ngôi đền diễn ra tiệc Thánh còn được chứng kiến những nét văn hóa đặc sắc hiếm khi diễn ra.

Ngày tiệc tứ phủ là ngày lễ tiết hầu các tiên thánh

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 1 có vị thần linh

Ngày 06/1: Tiệc Cô đôi Thượng ngàn

Ngày 09/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

Ngày 09/1: Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa

Ngày 10/1: Tiệc Quan Hoàng Tám ( Tiệc quan hoàng Bát – Tướng quân Nùng Chí Cao)

Ngày 10/1: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất thượng thiên

Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa

Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên

Ngày 15/1: Tiệc Tản Viên Sơn Thánh

Ngày 17/1: Tiệc cô Tân An

Ngày 20/1: Ngày nhà Trần ra quân

Ngày 19-21:Tiệc Tứ Vị Vua Bà (Tại Đền Cờn – Nghệ An)

Ngày 25/1: Hội đồng đại lễ nhà Trần

Ngày tiệc tứ phủ đầu xuân là tiệc cô đôi thượng ngàn

Các ngày tiệc tứ phủ trong tháng 2 có vị thần linh

Ngày Mão đầu: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn ( Mẫu Đông Cuông)

Ngày 02/2: Tiệc Mẫu Tam Cờ

Ngày 03/2: Tiệc Hưng Nhượng Đại Vương ( Tướng Quân Trần Quốc Tảng) – Đền Cửa Ông-Quảng Ninh

Ngày 06/2: Tiệc Tứ Vị Vua Bà Đền Cờn Môn

Ngày 10/2: Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy

Ngày 12/2: Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ, Núi Dùm, Ỷ La ,Cảnh Xanh Linh Từ…)

Ngày 14/2: Tiệc Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

Ngày 15+16/2: Tiệc Chúa Nguyệt Hồ

Ngày 17/2: Tiệc Cậu Đệ Nhất

Ngày 20/2: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn ( tức Lê Mại Đại Vương, sơn trang công chúa)

Ngày 21/2 (có nơi ghi 24/2): Tiệc Mẫu Sòng Sơn ( tiệc Mồng 2 /2 : sửa bởi hien_dongphu )

Ngày 28/2: Tiệc Quan Hoàng Lục ( tức An Biên Đại Tướng Quân (ngày đản sinh là 10/8), có nơi ghi 22/4)

tuong mau de nhi thuong ngan tai gian tho viet
Tháng hai đón Tiệc tứ phủ mẫu đệ nhị

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 3 có vị thần linh

Ngày 02/3: Tiệc Cô Bé Cửa Suốt

Ngày 03/3: Tiệc Mẫu Liễu Hạnh ( Tiệc Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên)

Ngày 06/3: Tiệc Vương Tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương

Ngày 07/3: Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang (Cậu bé quận Đồi Ngang)

Ngày 14/3: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Ngày 17/3: Tiệc Chầu Bát Nàn (hay còn gọi là Chầu Tám, Chầu Bát – Đông Nhung Đại Tướng Quân – đền Tiên La- Thái bình)

 

tuong mau de nhat thuong thien gian tho viet
Tháng ba đón Tiệc tứ phủ mẫu

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 4 có vị thần linh

Các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ

Ngày 01/4: Tiệc Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương

Ngày 12/4 :Tiệc Chúa Thác Bờ (Có nơi ghi là 1 tháng 4)

Ngày 18/4: Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ

Ngày 19/4: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà

Ngày 24/4: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương

Ngày 24/4: Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Hoan thien dien tho tu gia cho chi huong nam sach hai duong
Tháng tư đón Tiệc tứ phủ Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 5 có vị thần linh

Ngày 05/5: Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung

Ngày 07/5: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương

Ngày 10/5: Tiệc Chầu Lục ( Đền Chín Tư Hữu Lũng)

Ngày 10-5: Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Ngày 10/5: Tiệc Cô Sáu Sơn Trang ( tiệc Cô Sáu Lục Cung)

Ngày 20/5: Tiệc Chầu Năm Suối Lân (+ Tiệc Cô Năm Suối Lân)

Ngày 25/5: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh ( đền Ninh Giang, đền Kì Cùng)

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 6 có vị thần linh

Ngày 01/6: Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)

Ngày 10/6: Tiệc Mẫu Đệ Tam ( Mẫu Thoải – Đền Mẫu Hàn Sơn)

Ngày 12/6: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn và

Ngày 12/5: Tiệc Cô Bơ Bông ( Hay tiệc Cô Ba Thoải cung – đền Ba Bông-Thác Hàn)

Ngày 16/6: Tiệc Chúa Năm Phương
Đền chính của Chúa được thờ tại đền Cấm và đền Cây Đa 13 gốc tại đất Hải Phòng

Ngày 24/6: Tiệc Quan Lớn Đệ Tam (Thuỷ Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng

Ngày 24/6: Tiệc Cô Bé Minh Lương

Ngày 26/6: Tiệc Quan Hoàng Bơ ( Quan Hoàng Ba)

Ngày 26/6: Tiệc Cô Tám Đồi Chè

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 7 có vị thần linh

Các ngày trong tháng: Đại Lễ Tán Hạ

Ngày 03/7: Tiệc Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu

Ngày 06/7: Tiệc Cô Tư

Ngày 07/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà

Ngày 12/7: Tiệc Mẫu Ỷ La

Ngày 13/7: Tiệc Quan Triệu Tường

Ngày 14/7: Tiệc Ông Hoàng Đôi ( đền Bảo Hà)

Ngày 17/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy

Ngày 20/7: Tiệc Bà Chúa Kho

Ngày 21/7: Tiệc Chầu Bẩy Kim Giao ( Chầu bảy Mỏ Bạch + Tiệc Cô Bẩy Kim Giao ( Cô bảy Mỏ Bạch)

Ngày 21/7: Tiệc Cô Cả Núi Dùm (Tuyên Quang)

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 8 có vị thần linh

Ngày 03/8: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương

Ngày 06/8: Tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa)

Ngày 10/8: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên

Ngày 15/8: Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân ( tiệc Đản Nhật)

Ngày 21/8: Tiệc Mẫu Nhà Trần

Ngày 20/8: Tiệc Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Kiếp Bạc-HD

Ngày 22/8: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình ( Đền Đồng Bằng )

Ngày 22/8: Tiệc Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên

Ngày 24/8: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên (tiệc đản nhật)

Tượng ngũ vị tôn ông gỗ mít tại Gian Thờ Việt

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 9 có vị thần linh

Ngày 02/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn)

Ngày 04/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ

Ngày 09/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu

Ngày 09/9: Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu

Ngày 09/9: Tiệc ông Chín thượng

Ngày 09/9: Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh

Ngày 09/9: Tiệc Cô Chín Sòng Sơn

Ngày 13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường

Ngày 19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng

Ngày 20/9: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ ( đồng thời là tiệc Chầu Bé Bắc Lệ và Tiệc Chầu Lục)

Ngày 28/9: Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 10 có vị thần linh

 Ngày 10/10: Tiệc Ông Hoàng Mười Nghệ An

mau tranh ngu ho son son thep vang dep tai gian tho vietmau tranh ngu ho son son thep vang dep tai gian tho viet
Mẫu tranh ngũ hổ sơn son thếp vàng đẹp tại gian thờ việt

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 11 có vị thần linh

Ngày 01/11(có nơi ghi 10/11): Tiệc Phạm Ngũ Lão.

Ngày 02/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị ( \Quan Thanh Tra Giám Sát – Đền Đồi Ngang)

Ngày 02/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị

Ngày 06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh

Ngày 10/11: Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba ( Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ)

Ngày 10/11: Tiệc Cô Mười Mỏ Ba (Tiệc Cô Mười Đồng Mỏ)

Ngày 11/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị ( Tiệc đản nhật Quan lớn Thanh Tra Giám Sát)

Ngày tiệc tứ phủ trong tháng 12 có vị thần linh

Các ngày trong tháng (trước ngày 23 tháng chạp): Đại Lễ Tất Niên

Ngày 10/12: Tiệc Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: (Hay còn gọi là: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần

Ngày 10/12: Tiệc Đức An phụ An Sinh Vương Huý Trần Quốc Liễu

Ngày 20/12: Khánh tiệc Vương Cô Đệ Nhị

Ngày 25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót, Chúa Chữa)

mot so mau dong son trang dep ma gian tho viet da thi cong
mẫu Động sơn trang đẹp mà Gian thờ việt đã thi công

Nguồn Internet

Mời quý vị tìm hiểu thêm các bài viêt

Cách sắp xếp Tượng thờ tại Điện thờ tư gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0973663197