Gian thờ việt hoàn thiện Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh
Làm mới đồ thờ đầy đủ gồm: 01 bức Hoành phi, 02 đôi câu đối, 01 bộ cửa võng thờ, một bộ cửa cõng thiều châu cùng nhiều đồ thờ cúng khác
Thời gian thi công: Tháng 3 năm 2015
Hoàn thiện dự án: Tháng 11 năm 2015
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Hình ảnh bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Ảnh bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện
tron bo do tho gia tien chu hung- nghe tinh duoc gian tho viet hoan thien
Trọn bộ đồ thờ gia tiên nhà chú Hùng- Nghệ Tĩnh được gian thờ việt hoàn thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0973663197